Par Studiju rezultātu vērtēšanu, studiju pārtraukumu u.c.

Nolikums par studiju rezultātu vērtēšanu

Kārtība par studiju pārtraukuma piešķiršanu

Iesnieguma veidlapa par studiju pārtraukumu

Iesnieguma veidlapa par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma

Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem

Darbu noformēšanas prasības

Kontroldarbu noformēšanas prasības

Studiju darbu noformēšanas prasības

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes studiju materiāli

Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai (VECR0; VECA0)

Norādījumi studiju noslēgumu darbu rasējumu noformēšanai (VECR0; VECA0)

Intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem

Bibliotēka

Bibliotēka atvērta:

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 13:30 līdz 18:30

un sestdienās no 8:30 līdz 16:30.

(371)28647676, zvani vai raksti WhatsApp

e-pasts: zane.altmane1@rtu.lv