Darbu noformēšanas prasības

Kontroldarbu noformēšanas prasības

Studiju darbu noformēšanas prasības

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes studiju materiāli

Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai (VECR0; VECA0)

Norādījumi studiju noslēgumu darbu rasējumu noformēšanai (VECR0; VECA0)

Intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *