UZŅEMŠANAS PLĀNS 2019./2020. STUDIJU GADĀ

2019./2020. studiju gadā Ventspils filiālē uzņemam studentus vairākās studiju programmās:

  • pilna laika – dienas (D) studiju programmās, par valsts budžeta līdzekļiem un par maksu,
  • nepilna laika – neklātienes (N) studiju programmās, par maksu.

Nepilna laika (N) studiju programmās ieskaita pēc divu mēnešu studiju maksas priekšapmaksu.

Pamatstudiju buklets elektroniski  par studijām Ventspils filiālē no 99.-103.lpp.

Pilnos studiju programmu aprakstus meklē Studiju programmu katalogā!