BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kur iespējams iegūt informāciju par RTU piedāvāto studiju programmu saturu?

Informāciju var iegūt gan šajā lapā, gan RTU mājaslapā, gan RTU Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1–121. kabinetā, tālrunis 67089319, RTU Studiju daļā Kaļķu ielā 1–208. kabinetā, tālrunis 67089480 vai apmeklējot filiāli klātienē.

Vai RTU pirms studiju sākšanas piedāvā sagatavošanas kursus?

Jā, RTU organizē kursus matemātikā, fizikā un zīmēšanā. Tie norisinās Rīgā. Aktuālā informācija par kursiem atrodama šeit.

Kāda ir mācību maksa augstskolā?

Mācību maksas dažādās augstskolās un studiju programmās ir atšķirīgas. Ar studiju maksu RTU vari iepazīties šeit!

Kādā valodā notiek studijas?

Studijas RTU pamatā notiek latviešu valodā, taču ir atsevišķas programmas, kurās ir iespējams mācīties kopā ar ārzemju studentiem angļu valodā.

Vai iespējams sākt studijas RTU, ja nav kārtoti centralizētie eksāmeni?

Studētgribētāji, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.
Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Kas var pretendēt uz budžeta vietām?

Uz budžeta vietām var pretendēt ikviens Latvijas Republikas (LR) pilsonis un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase; kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas LR. Šīm personām nepieciešama vidējā izglītība, un izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīga vērtējuma (zemākā pieļaujamā atzīme ir 4) šādos priekšmetos: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), ekonomika, dabaszinības.

Vai iegūtās vietas olimpiādēs sniedz kādas priekšrocības?

Ja pēdējo divu gadu laikā Tev ir iegūta godalgota vieta starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, universitātē Tevi ieskaitīsim bez konkursa, ja vien būs nokārtoti izvēlētajai studiju programmai atbilstošie CE.

Vai pieteikums studijām jāiesniedz personīgi?

Pieteikumu studijām vēlams iesniegt personīgi. Izņēmuma gadījumos pieteikumu studijām var iesniegt pilnvarota persona. Uzņemšanas komisija prasīs uzrādīt pilnvaru (nav jābūt notariāli apstiprinātai), pilnvarotās personas pasi un visu dokumentu oriģinālus, kas nepieciešami, piesakoties studijām. Ja pilnvarotā persona nevarēs uzrādīt Tavu pasi, būs nepieciešama pases kopija.

Vai es varu pildīt elektronisko pieteikumu, ja šogad pabeidzu 12. klasi, bet man vēl nav atestāta?

Jā, vari.

Ko darīt gadījumā, ja ir nozaudēts vidusskolas atestāts?

Ar iesniegumu jādodas uz izglītības iestādi, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta.

Kādi ir nepieciešamie dokumenti, lai pieteiktos studijām?

Tev nepieciešama pase, centralizēto eksāmenu sertifikāti un sekmju izraksts. Ņem vērā, ka pases derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies!

Piesakoties studijām, tiks paņemtas dokumentu kopijas, orģinālus varēsi paturēt.

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu?

Nē, studiju maksu var maksāt par pusgadu vai mēnesi.

Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties?

Ja studiju programma tiek apgūsta noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/-iem, studiju maksa ir nemainīga.

Kur var iegūt informāciju par RTU studentu viesnīcām?

Informāciju par RTU studentu viesnīcām var iegūt RTU Studentu viesnīcu daļā, Rīgā, Āzenes iela 22 K1, tālrunis 67089479, kā arī mājaslapā.

Vai RTU studenti saņem stipendijas?

No RTU stipendiju fonda stipendiju saņem vidēji 20% studējošo, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. Sīkāka informācija par stipendijām atrodama šeit.

Vai RTU ir ražošanas prakse?

Ražošanas prakses ir visās profesionālo studiju programmās. Sīkāku informāciju par praksēm var iegūt RTU Karjeras centrā. Informāciju par prakses iespējām ārvalstīs sniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Evita Miščuka Kaļķu ielā 1–302. kabinetā, tālrunis 67089314; e-pasts: evita.miscuka [at] rtu.lv.

Kā tiek organizētas studijas neklātienē?

Neklātienes studijas tiek realizētas pēc noteikta grafika. Klātienes nodarbības parasti notiek sestdienās. Nodarbību saraksts tiek publicēts RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta mājaslapā.

Vai RTU studentiem ir iespēja braukt studēt ārzemju augstskolās?

Jā, RTU studenti var saņemt stipendijas studijām ārzemēs. Sīkāku informāciju par iespējām iegūsiet RTU Starptautisko attiecību daļā.

Neatradi atbildi? Uzdod savu jautājumu šeit!