STIPENDIJAS UN KREDĪTI

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Uz stipendiju var pieteikties līdz katra semestra 10. (desmitajai) darba dienai ORTUSā – Studentiem – Studiju informācija – Elektroniskā pieteikšanās valsts stipendijai.

Stipendiju veidi
Kredīti

Piesakies valsts garantētam studiju un studējošā kredītam
un apgūsti jaunas zināšanas jomā, kas tevi interesē!

Swedbank studiju un studējošā kredīts