STIPENDIJAS UN KREDĪTI

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Uz stipendiju var pieteikties līdz katra semestra 10. (desmitajai) darba dienai ORTUSā – Studentiem – Studiju informācija – Elektroniskā pieteikšanās valsts stipendijai.

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra padome pieņēmusi lēmumu PAR STUDENTIEM MOTIVĒJOŠU STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU.

Ik mēnesi izmaksāt vienreizējās stipendijas studentiem ar labākajām sekmēm, nosakot šādu stipendijas piešķiršanas kārtību:

  1. Septembra stipendija:
    • pirmā kursa studentiem tiek piešķirta ar augstāko aprēķināto reflektanta rangu, kāds studentam bijis, iestājoties universitātē;
    • otrā un trešā kursa studentiem tiek piešķirta ar augstāko aprēķināto – iepriekšējā semestra vidējo atzīmi.
  2. Oktobra, novembra, decembra, janvāra stipendija tiek piešķirta studentiem ar labākajiem studiju vērtējumiem. Studiju vērtējumi tiek noteikti pēc mācībspēku iesniegtās informācijas līdz mēneša 10. datumam.
  3. Februāra stipendija tiek piešķirta studentiem ar augstāko aprēķināto – rudens semestra vidējo atzīmi.
  4. Marta, aprīļa, maija, jūnija stipendija tiek piešķirta studentiem ar labākajiem studiju vērtējumiem. Studiju vērtējumi tiek noteikti pēc mācībspēku iesniegtās informācijas līdz mēneša 10. datumam.
Stipendiju veidi
Kredīti

Piesakies valsts garantētam studiju un studējošā kredītam
un apgūsti jaunas zināšanas jomā, kas tevi interesē!

Swedbank studiju un studējošā kredīts