Par Studiju rezultātu vērtēšanu, studiju pārtraukumu u.c.

Nolikums par studiju rezultātu vērtēšanu

Kārtība par studiju pārtraukuma piešķiršanu

Iesnieguma veidlapa par studiju pārtraukumu

Iesnieguma veidlapa par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma

Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem